PKO TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Ankieta Mifid – inwestycja skrojona na Twoją miarę

Spis treści

 1. Co to jest Ankieta MiFID?
 2. Dlaczego warto wypełnić Ankietę MiFID?
 3. Jak PKO TFI wykorzysta informacje przekazywane w Ankiecie?
 4. Co to jest Odpowiedniość i Rynki Docelowe? Czym się od siebie różnią?
 5. Czy można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu, który jest nieodpowiedni, pozostaje poza rynkiem docelowym lub znajduje się w tzw. „Antyrynku”? 

Co to jest Ankieta MiFID?

Ankieta MiFID zawiera krótką listę pytań dotyczących Twojej wiedzy o produktach inwestycyjnych i doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów, jakie zamierzasz osiągnąć inwestując w jednostki uczestnictwa naszych funduszy. Stworzyliśmy ją, aby dowiedzieć się jakim typem inwestora jesteś i, na podstawie Twoich odpowiedzi, zaprezentować te produkty z naszej oferty, które najlepiej spełniają Twoje oczekiwania i możliwości finansowe.
Jeśli działasz w imieniu ankietowanego podmiotu (dotyczy klienta instytucjonalnego), otrzymasz od nas określone wskazania dla reprezentowanej przez Ciebie instytucji.

Ankieta MiFID została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Dlaczego warto wypełnić Ankietę MiFID?

Wypełnienie ankiety nie zajmie Ci więcej niż kilka minut – zapewniamy, że warto podjąć ten trud ponieważ wiedza o Twoim profilu inwestycyjnym umożliwi nam lepsze dopasowanie naszych produktów do Twoich potrzeb lub do potrzeb podmiotu, który reprezentujesz. Spowoduje to, że Twoje inwestycje mają szansę lepiej odzwierciedlać Twoje oczekiwania, np. w odniesieniu do zysku, który chcesz osiągnąć i ryzyka, które mógłbyś zaakceptować. Takie podejście pomoże nam uchronić Cię przed wyborem produktów inwestycyjnych obarczonych zbyt dużym ryzykiem, a co za tym idzie, oddalić niebezpieczeństwo narażenia Twoich inwestycji na straty większe niż mógłbyś zaakceptować lub mógłby zaakceptować podmiot, który reprezentujesz.

Pamiętaj, że wypełniając Ankietę MiFID zwiększasz bezpieczeństwo swoich inwestycji oraz ich dopasowanie do swoich oczekiwań i celów lub oczekiwań i celów podmiotu który reprezentujesz.

 

Jak PKO TFI wykorzysta informacje przekazywane w Ankiecie?

Odpowiedzi udzielone przez Ciebie na pytania wskazane w Ankiecie wykorzystamy do stworzenia Twojego profilu inwestora, uwzględniającego Twoją wiedzę i doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową oraz cele inwestycyjne. Następnie zaklasyfikujemy nasze produkty do kilku grup, tj. grupy produktów:

dla Ciebie odpowiednich i będących w Twoim Rynku Docelowym (grupa pierwsza)

będących w Twoim Rynku Docelowym, ale dla Ciebie nieodpowiednich (grupa druga)

będących poza Twoim Rynkiem Docelowym oraz dla Ciebie nieodpowiednich (grupa trzecia)

będących w Twoim Antyrynku (grupa czwarta – dotyczy tylko klientów indywidualnych

Dodatkowo przy składaniu zleceń, których przedmiotem będą jednostki uczestnictwa naszych funduszy, zostaniesz poinformowany, które z produktów przypisane są do powyżej wskazanych grup. Na podstawie tego przyporządkowania będziesz wiedzieć, które produkty najlepiej odpowiadają na Twoje potrzeby i oczekiwania.

 

Co to jest Odpowiedniość i Rynki Docelowe? Czym się od siebie różnią?

GRUPA PIERWSZA 

Z perspektywy Twojego profilu inwestora najbezpieczniejszym wyborem, który najlepiej odzwierciedla Twoje potrzeby i możliwości finansowe, są według nas produkty zaklasyfikowane do grupy pierwszej

GRUPA DRUGA

W szczególnym przypadku Odpowiedniość i Rynki Docelowe mogą nie być ze sobą w pełni spójne – taką sytuację reprezentuje grupa druga. Dzieje się tak, gdyż sprawdzając, czy dany produkt jest dla Ciebie odpowiedni i czy znajduje się w Twoim Rynku Docelowym m.in. rozróżniamy dwie odrębne sytuacje, tj. czy:
A. planujesz zainwestować weń wszystkie swoje środki;
B. wykorzystasz go jedynie do dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, czyli masz już w portfelu inne produkty inwestycyjne.

Badając odpowiedniość chronimy Cię bardziej, ponieważ zakładamy wyłącznie opcję A. (tj. że wszystkie środki inwestujesz w jeden fundusz). Sprawdzając, czy fundusz jest w Twoim Rynku Docelowym uwzględniamy również opcję B., tj. możliwość, że nabywając produkt dywersyfikujesz swój portfel inwestycyjny.
Z powyższych przyczyn jeżeli nabywasz produkt z myślą o dywersyfikacji portfela wskażemy, że jakkolwiek może on być dla Ciebie nieodpowiedni to jednak będzie znajdował w Twoim Rynku Docelowym.

GRUPA TRZECIA

Jeśli dany produkt został zaklasyfikowany do grupy trzeciej, sądzimy, że kupując go powinieneś zachować ostrożność, gdyż taka inwestycja nie jest precyzyjnie dopasowana do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem.

GRUPA CZWARTA

Zaklasyfikowanie funduszu do grupy czwartej oznacza, że dany produkt jest szczególnie niedopasowany do Twojego profilu inwestora i powinieneś zachować ponadprzeciętną ostrożność przy jego nabywaniu.

 

Czy można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu, który jest nieodpowiedni, pozostaje poza rynkiem docelowym lub znajduje się w tzw. „Antyrynku”?

Tak, możesz dokonać zakupu tych produktów, gdyż Ankieta MiFID pełni wobec Twoich potrzeb funkcję pomocniczo – informacyjną, jednakże nie zabrania podejmowania decyzji, które wykraczają poza zadeklarowane przez Ciebie oczekiwania. Pamiętaj wszakże, że podjęcie takiej decyzji może spowodować, iż Twoja inwestycja nie będzie zgodna z oczekiwaniami oraz może narazić Cię na większe ryzyko niż zadeklarowałeś, że będziesz w stanie ponieść. W takim przypadku zakładamy, że inwestycji dokonujesz z własnej inicjatywy.

Informacja o Twoich danych

Internetowy Serwis Informacyjny GAMMA PKO TFI S.A., zwanego dalej „Towarzystwem”, tj. www.gammafundusze.pl zwany dalej „Internetowym serwisem informacyjnym”, używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych, w tym profilowania oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi. Za pomocą technologii cookies zbierane są tylko dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy i wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego a także minimalizacji uciążliwości reklam. Towarzystwo nie zbiera i nie przechowuje na tej podstawie danych finansowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Towarzystwo, w Internetowym serwisie informacyjnym, danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi poprzez użycie przycisku „Zgadzam się”. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdej chwili, poprzez usunięcie cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej w sposób opisany w sekcji „Wycofanie zgody na zbieranie danych w Internetowym serwisie informacyjnym Towarzystwa”.

Aby zachować zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz informacjami o sposobie zarządzania danymi zbieranymi w ramach korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego, w tym zapisywanych w plikach cookies.

O zmianach dotyczących polityki prywatności Towarzystwo będzie informowało na stronach Internetowego serwisu informacyjnego (https://www.gammafundusze.pl/polityka_prywatnosci/).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników Internetowego serwisu informacyjnego ma dla Towarzystwa bardzo duże znaczenie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Internetowego serwisu informacyjnego ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez Towarzystwo usług na najwyższym poziomie.

W tej sekcji znajdują się informacje na temat narzędzi stosowanych przez Towarzystwo w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego (cookies, logi systemowe) oraz o danych zbieranych przez agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisu.

Towarzystwo chroni dane użytkowników, dlatego przed otwarciem Internetowego serwisu informacyjnego przeglądarka użytkownika informuje, jakie dane i na których stronach są zbierane.

Przetwarzamy dane żeby:

 • dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
 • zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez Towarzystwo,
 • prezentować informacje o produktach i usługach oferowanych przez Towarzystwo dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Towarzystwo.

Jakie dane zbieramy?

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby Internetowy serwis informacyjny był wygodny w użyciu. Dla zwiększenia wydajności serwisu stosowana jest technologia anonimowych cookies oraz pobierane są dane statystyczne o najczęściej poszukiwanych, za pomocą wyszukiwarki frazach, dzięki czemu aktualizowana jest na bieżąco nawigacja serwisu, żeby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne.

 • Cookies (ciasteczka)

  Cookies, to małe pliki tekstowe, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.
  Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

  Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego, a także minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu i przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkowników tego serwisu.

  W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

  Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowego serwisu informacyjnego niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

  W Internetowym serwisie informacyjnym  stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku przez te serwisy.

  Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies:

  • cookies sesyjne,  tymczasowe - niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW, nego. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

  • Floodlight

   Niektóre strony w serwisie korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony. Floodlight jest elektronicznym "jednopikselowym" (1x1) lub przezroczystym obrazkiem. Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest Floodlight.

  • Agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów.

   Podczas wizyt w na stronach Internetowego serwisu informacyjnego na komputerze użytkownika zapisywane są również cookies lub Floodlight działających na zlecenie Towarzystwa internetowych agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów. Umożliwia to rozpoznawanie użytkownika serwisu informacyjnego przy kolejnych odwiedzinach, prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników, zbieranie statystyk w ramach serwisu informacyjnego lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.

  Zmiany w polityce ochrony prywatności Internetowych Serwisów Informacyjnych Towarzystwa.

  Na zmiany w Polityce prywatności Internetowego serwisu informacyjnego może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Internetowych serwisów informacyjnych. O tych zmianach będziemy informować na stronach Internetowych serwisów informacyjnych Towarzystwa (https://www.gammafundusze.pl/polityka_prywatnosci/)

  Koniec wsparcia Microsoft dla Windows XP – zadbaj o bezpieczne korzystanie z konta w Internecie

  Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Microsoft, po zaprzestaniu świadczenia pomocy technicznej 8 kwietnia 2014 r. Windows XP będzie działał nadal, ale komputery mogą być w większym stopniu narażone na oprogramowanie złośliwe i ataki cyberprzestępców - dowiedz się więcej

  Pomimo zastosowania najnowszych wersji oprogramowania antywirusowego oraz firewall, komputery wyposażone w system operacyjny Windows XP mogą być w znacznym stopniu podatne na takie ataki. Ataki te mogą skutkować kradzieżą danych dostępowych (loginów i haseł) do serwisów transakcyjnych lub np. przejęciem kontroli nad komputerem.

  Uwaga:
  Jedynie stale aktualizowane oprogramowanie oraz wsparcie producenta dla systemu operacyjnego, daje zwiększone bezpieczeństwo. Dlatego Towarzystwo zaleca użytkownikom Internetowego serwisu informacyjnego korzystanie z systemów operacyjnych objętych pełnym wsparciem technicznym przez ich producentów i aktualizowanie oprogramowania systemowego do nowszych wersji Windows lub zamianę na inny, możliwy do systematycznej aktualizacji system.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Microsoft, producenta systemu Windows XP.

WYCOFANIE ZGODY NA ZBIERANIE DANYCH W Internetowym Serwisie Informacyjnym Towarzystwa

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies

Internetowy serwis informacyjny Towarzystwa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa  plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowego serwisu informacyjnego może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Korzystanie z Internetowego serwisu informacyjnego z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowym serwisie informacyjnym, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449, infolinia: (22) 358 56 56, zwana dalej „Towarzystwem”.

Inspektor Ochrony Danych

W Towarzystwie powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, adres e-mail: iod@pkotfi.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa w zakładce „RODO” (https://www.gammafundusze.pl/rodo/).

Udostępnienie danych klienta

Towarzystwo nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.

Towarzystwo nie łączy danych osobowych klienta z plikami cookie podmiotów zewnętrznych. Dane takie nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Towarzystwo danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa, w zakładce „RODO” (https://www.gammafundusze.pl/rodo/).

ZGODA

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i zgadzam się na przetwarzanie przez Towarzystwo w Internetowym serwisie informacyjnym moich danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych w ramach korzystania przeze mnie z Internetowego serwisu informacyjnego Towarzystwa, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Towarzystwo oraz agencje reklamowe współpracujące z Towarzystwem i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne a jej wycofanie jest możliwe w każdym momencie w sposób opisany powyżej w sekcji „Wycofanie zgody na zbieranie danych w internetowym serwisie informacyjnym Towarzystwa”.

Brak wyrażenia zgody może skutkować utrudnieniami w korzystaniu z Internetowego serwisu informacyjnego.

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.