PKO TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zanim zainwestujesz...

Dlaczego warto oszczędzać w funduszach inwestycyjnych?

 • Możliwość uzyskania atrakcyjnych zysków - fundusze inwestycyjne należą do jednych z najbardziej zyskownych metod oszczędzania i lokowania pieniędzy, a także dają możliwość uzyskania wyższych zysków, niż na lokatach bankowych. Inwestor podejmując decyzję inwestycyjną powinien brać pod uwagę ryzyko związane z daną formą oszczędzania i indywidualną skłonność do ryzyka.
 • Szeroka i różnorodna oferta - bogata oferta funduszy skierowana jest zarówno do osób zorientowanych na duży zysk, akceptujących wysoki poziom ryzyka, a także dla klientów preferujących bezpieczne inwestycje.
 • Profesjonalne zarządzanie - środki wpłacane do funduszy są zarządzane przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiłkują się opiniami oraz analizami zespołu analityków, którzy na bieżąco śledzą sytuację na rynkach finansowych

Horyzont inwestycyjny, czyli jak długo powinienem oszczędzać w funduszach inwestycyjnych typu otwartego?

Wybór produktu, w którym będziemy lokować nasze środki bardzo mocno uzależniony jest od tego jak długo zamierzamy oszczędzać.

Im dłuższy możliwy czas oszczędzania tym możemy zdecydować się na wybór produktu obarczonego nieco większym ryzykiem krótkookresowych wahań jego wartości, ale za to wyższą niż przeciętna potencjalną do uzyskania stopą zwrotu.

Jeżeli jednak nasz horyzont inwestycyjny jest krótki (nie dłuższy niż kilka lat), to powinniśmy zastanowić się nad funduszami dłużnymi, które pod względem ryzyka inwestycyjnego oraz potencjalnych zysków zbliżony jest do lokat i depozytów bankowych.

Istotną zaletą inwestycji w fundusze inwestycyjne otwarte jest to, iż nie trzeba deklarować okresu inwestycji. W każdym momencie można wycofać się z inwestycji nie tracą ewentualnych zysków, co w porównaniu z lokatą bankową jest dodatkową zaletę.

Kiedy jest najlepszy moment na rozpoczęcie inwestycji?

Najlepszy czas na inwestycje jest wtedy, gdy na rynku jest tanio, po to żeby z czasem można było sprzedać walory drogo. To prosta zasada rynku, lecz w praktyce bardzo trudna do realizacji, gdyż nigdy nie mamy pewności czy już osiągnęliśmy „dołek”. Dlatego najlepszą metodą jest uśrednianie ceny, czyli dokonywanie systematycznych wpłat do funduszy w określonych odstępach czasu.

Jak wybrać właściwy fundusz?

W wyborze odpowiedniej inwestycji pomogą wyszkoleni specjaliści – Doradcy Dystrybutorów prowadzących sprzedaż funduszy GAMMA.

Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu Klienci dokonają właściwych i świadomych wyborów przy budowie swojego portfela inwestycyjnego.

Dlaczego warto zdywersyfikować portfel inwestycyjny?

Metodą na udaną inwestycję jest dywersyfikacja składników portfela inwestycyjnego, czyli ich zróżnicowanie. Nie powinno się inwestować całych oszczędności w jeden produkt. Nie chodzi tu o takie zróżnicowanie produktów, w którym mamy jedną klasę aktywów, np. lokaty w różnych bankach, lecz o podział środków między lokaty, fundusze obligacyjne, zrównoważony i akcyjne. Proporcje, w jakich dzielimy oszczędności powinny być dobierane indywidualnie, gdyż wpływ na to ma wiele czynników m.in. horyzont inwestycyjny, skłonność do ryzyka itp.

Jakie są koszty związane z oszczędzaniem w funduszach inwestycyjnych?

Inwestowanie w fundusze wiąże się z pewnymi kosztami. Należą do nich m.in.:

 1. opłata manipulacyjna, w tym:
  • opłata przy zakupie funduszu (pobierana zwykle w wyższej wysokości w przypadku funduszy bardziej dynamicznych
  • opłata za wyjście (niektóre fundusze pobierają opłaty również przy wyjściu z inwestycji),
 2. wynagrodzenie za zarządzanie – w przypadku funduszy otwartych koszt ten pobierany jest każdego dnia roboczego z aktywów funduszu i jest już uwzględniony w wycenie funduszu (w praktyce więc opłata ta pomniejsza wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa i nie jest „widoczna” dla Inwestora).

Wszelkie informacje dot. kosztów znajdują się w dokumentach funduszu,
Nie wszystkie fundusze mają jednakowy poziom opłat, niektóre zwolnione są np. z opłat za wejście.

Ponadto stawki opłat mogą być różne w zależności np.

 • od okresu subskrypcji w jakim zakupujemy certyfikaty inwestycyjne (w przypadku funduszy zamkniętych),
 • od rodzaju funduszu (fundusze dynamiczne charakteryzują się wyższym poziomem opłat)
 • od kwoty jaką Inwestor wpłaca.

Obniżona opłata za wejście może dotyczyć Klientów, którzy reinwestują swoje środki.

Jaka jest gwarancja, że moje środki nie przepadną?

PKO TFI działa zgodnie z prawem (Ustawa o funduszach inwestycyjnych) i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Zgodnie z jej przepisami aktywa zebrane i zarządzane przez TFI są gromadzone na rejestrze aktywów prowadzonym przez depozytariusza, którym może być bank krajowy, polski oddział instytucji kredytowej lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Nie wchodzą one w skład majątku TFI i tym samym w razie jego upadłości nie wchodzą w skład masy upadłościowej pozostając w rejestrze aktywów funduszu prowadzonym przez depozytariusza. Ponadto, zgodnie z polskim prawem, majątek funduszu nie może wejść do masy upadłościowej depozytariusza.

Jak widać nie ma obawy, że inwestor poniesie stratę w związku z upadłością TFI lub likwidacją funduszu inwestycyjnego, gdyż jego środki nie wchodzą w skład masy upadłościowej Towarzystwa ani depozytariusza.

Ponadto, w Towarzystwie funkcjonuje system nadzoru wewnętrznego, do zadań którego należy m.in. nadzór nad prawidłowością działalności Towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy.

Informacja o Twoich danych

Internetowy Serwis Informacyjny GAMMA PKO TFI S.A., zwanego dalej „Towarzystwem”, tj. www.gammafundusze.pl zwany dalej „Internetowym serwisem informacyjnym”, używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych, w tym profilowania oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi. Za pomocą technologii cookies zbierane są tylko dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy i wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego a także minimalizacji uciążliwości reklam. Towarzystwo nie zbiera i nie przechowuje na tej podstawie danych finansowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Towarzystwo, w Internetowym serwisie informacyjnym, danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi poprzez użycie przycisku „Zgadzam się”. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdej chwili, poprzez usunięcie cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej w sposób opisany w sekcji „Wycofanie zgody na zbieranie danych w Internetowym serwisie informacyjnym Towarzystwa”.

Aby zachować zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz informacjami o sposobie zarządzania danymi zbieranymi w ramach korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego, w tym zapisywanych w plikach cookies.

O zmianach dotyczących polityki prywatności Towarzystwo będzie informowało na stronach Internetowego serwisu informacyjnego (https://www.gammafundusze.pl/polityka_prywatnosci/).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników Internetowego serwisu informacyjnego ma dla Towarzystwa bardzo duże znaczenie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Internetowego serwisu informacyjnego ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez Towarzystwo usług na najwyższym poziomie.

W tej sekcji znajdują się informacje na temat narzędzi stosowanych przez Towarzystwo w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego (cookies, logi systemowe) oraz o danych zbieranych przez agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisu.

Towarzystwo chroni dane użytkowników, dlatego przed otwarciem Internetowego serwisu informacyjnego przeglądarka użytkownika informuje, jakie dane i na których stronach są zbierane.

Przetwarzamy dane żeby:

 • dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
 • zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez Towarzystwo,
 • prezentować informacje o produktach i usługach oferowanych przez Towarzystwo dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Towarzystwo.

Jakie dane zbieramy?

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby Internetowy serwis informacyjny był wygodny w użyciu. Dla zwiększenia wydajności serwisu stosowana jest technologia anonimowych cookies oraz pobierane są dane statystyczne o najczęściej poszukiwanych, za pomocą wyszukiwarki frazach, dzięki czemu aktualizowana jest na bieżąco nawigacja serwisu, żeby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne.

 • Cookies (ciasteczka)

  Cookies, to małe pliki tekstowe, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.
  Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

  Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego, a także minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu i przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkowników tego serwisu.

  W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

  Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowego serwisu informacyjnego niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

  W Internetowym serwisie informacyjnym  stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku przez te serwisy.

  Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies:

  • cookies sesyjne,  tymczasowe - niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW, nego. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

  • Floodlight

   Niektóre strony w serwisie korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony. Floodlight jest elektronicznym "jednopikselowym" (1x1) lub przezroczystym obrazkiem. Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest Floodlight.

  • Agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów.

   Podczas wizyt w na stronach Internetowego serwisu informacyjnego na komputerze użytkownika zapisywane są również cookies lub Floodlight działających na zlecenie Towarzystwa internetowych agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów. Umożliwia to rozpoznawanie użytkownika serwisu informacyjnego przy kolejnych odwiedzinach, prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników, zbieranie statystyk w ramach serwisu informacyjnego lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.

  Zmiany w polityce ochrony prywatności Internetowych Serwisów Informacyjnych Towarzystwa.

  Na zmiany w Polityce prywatności Internetowego serwisu informacyjnego może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Internetowych serwisów informacyjnych. O tych zmianach będziemy informować na stronach Internetowych serwisów informacyjnych Towarzystwa (https://www.gammafundusze.pl/polityka_prywatnosci/)

  Koniec wsparcia Microsoft dla Windows XP – zadbaj o bezpieczne korzystanie z konta w Internecie

  Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Microsoft, po zaprzestaniu świadczenia pomocy technicznej 8 kwietnia 2014 r. Windows XP będzie działał nadal, ale komputery mogą być w większym stopniu narażone na oprogramowanie złośliwe i ataki cyberprzestępców - dowiedz się więcej

  Pomimo zastosowania najnowszych wersji oprogramowania antywirusowego oraz firewall, komputery wyposażone w system operacyjny Windows XP mogą być w znacznym stopniu podatne na takie ataki. Ataki te mogą skutkować kradzieżą danych dostępowych (loginów i haseł) do serwisów transakcyjnych lub np. przejęciem kontroli nad komputerem.

  Uwaga:
  Jedynie stale aktualizowane oprogramowanie oraz wsparcie producenta dla systemu operacyjnego, daje zwiększone bezpieczeństwo. Dlatego Towarzystwo zaleca użytkownikom Internetowego serwisu informacyjnego korzystanie z systemów operacyjnych objętych pełnym wsparciem technicznym przez ich producentów i aktualizowanie oprogramowania systemowego do nowszych wersji Windows lub zamianę na inny, możliwy do systematycznej aktualizacji system.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Microsoft, producenta systemu Windows XP.

WYCOFANIE ZGODY NA ZBIERANIE DANYCH W Internetowym Serwisie Informacyjnym Towarzystwa

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies

Internetowy serwis informacyjny Towarzystwa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa  plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowego serwisu informacyjnego może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Korzystanie z Internetowego serwisu informacyjnego z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowym serwisie informacyjnym, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449, infolinia: (22) 358 56 56, zwana dalej „Towarzystwem”.

Inspektor Ochrony Danych

W Towarzystwie powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, adres e-mail: iod@pkotfi.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa w zakładce „RODO” (https://www.gammafundusze.pl/rodo/).

Udostępnienie danych klienta

Towarzystwo nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.

Towarzystwo nie łączy danych osobowych klienta z plikami cookie podmiotów zewnętrznych. Dane takie nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Towarzystwo danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa, w zakładce „RODO” (https://www.gammafundusze.pl/rodo/).

ZGODA

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i zgadzam się na przetwarzanie przez Towarzystwo w Internetowym serwisie informacyjnym moich danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych w ramach korzystania przeze mnie z Internetowego serwisu informacyjnego Towarzystwa, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Towarzystwo oraz agencje reklamowe współpracujące z Towarzystwem i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne a jej wycofanie jest możliwe w każdym momencie w sposób opisany powyżej w sekcji „Wycofanie zgody na zbieranie danych w internetowym serwisie informacyjnym Towarzystwa”.

Brak wyrażenia zgody może skutkować utrudnieniami w korzystaniu z Internetowego serwisu informacyjnego.

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.