GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Likwidacja KBC Nowa Europa FIZ

27 Kwiecień 2015

Ogłoszenie o nowym terminie zakończenia likwidacji

KBC Nowa Europa Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

 

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, działając na mocy art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157), zwanej dalej Ustawą, oraz art. 40 ust. 4 a także art. 38 ust. 4 pkt 2 statutu KBC Nowa Europa Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (w likwidacji) (dalej zwanego Funduszem), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o nowym terminie zakończenia przypadającym na dzień 10 maja 2015 roku. Zakończenie likwidacji w terminie 31 stycznia 2014  roku było niemożliwe ze względu na fakt, iż w aktywach Funduszu pozostały środki po spłacie wszelkich jego wierzytelności. W dniu 17 lutego 2015 roku weszły w życie zmiany statutu KBC Nowa Europa FIZ w likwidacji polegające na uwzględnieniu sytuacji, kiedy w trakcie likwidacji Funduszu po zaspokojeniu wszelkich jego wierzytelności, pozostaną w nim środki pieniężne. W związku z tym, do dnia 10 maja 2015 roku planowana jest wypłata pozostałych po likwidacji środków i zakończenie likwidacji Funduszu.

 

Likwidatorem Funduszu jest KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87.

 

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.).

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   
00- 805 Warszawa, ul. Chmielna  85/87
Tel. (22) 581 23 32, fax (22) 581 23 33 

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie