GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

KBC BONDS

3 Listopad 2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KBC BONDS

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako przedstawiciel KBC Bonds (dalej „SICAV”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje uczestników o podjętej przez Zarząd SICAV decyzji odnośnie wszystkich klas wymienionych poniżej tytułów uczestnictwa subfunduszu KBC Bonds Emerging Markets podwyższającej wysokość opłaty za zarządzanie ww. subfunduszem z 1,20% do 1,30% rocznie:

-        KBC Bonds Emerging Markets CAP

-        KBC Bonds Emerging Markets DIV

Niniejsza zmiana wejdzie w życie w terminie miesiąca od daty ogłoszenia, tj. 4 grudnia 2017 r. Do tego dnia uczestnicy, którzy nie zgadzają się na ww. zmianę, będą mogli zażądać wykupu przez SICAV wszystkich lub części swoich tytułów uczestnictwa, bez opłat z tego tytułu przewidzianych w prospekcie.

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie