GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Informacja o wykupach certyfikatów inwestycyjnych

7 Kwiecień 2010

Informujemy, iż w raportach bieżących przekazywanych w roku obecnym oraz w latach poprzednich na podstawie § 42 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Towarzystwo nieprecyzyjnie wskazywało datę wykupu certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych utworzonych i zarządzanych przez Towarzystwo. Jednocześnie informujemy, że wskazywana w raportach data, była datą faktycznej wypłaty przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych kwoty świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, natomiast sam wykup zgodnie ze statutem miał miejsce zawsze w dniu wyceny, będącym 10 dniem każdego miesiąca, przy czym jeżeli dzień ten był dniem wolnym od pracy, dniem wykupu był kolejny, najbliższy roboczy dzień.

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie