GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
ALFA SFIO
Notowania na dzień 14.03.2018
2.95 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.34% +1.03% +2.08% +4.24% +7.27% +9.67% +19.92% +0.68% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
DELTA 132.06 PLN -0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.08% -0.04% +1.20% +0.71% -0.48% -1.21% +12.75% +0.08% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA 255.42 PLN -0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.02% +0.75% +2.74% +3.97% +7.45% +8.68% +17.62% +0.65% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek 92.05 PLN +0.28% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.67% +0.36% -4.63% -4.34% +20.37% +8.46% +46.55% -1.17% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcyjny 96.53 PLN -0.06% Rozwiń zmiany z innych okresów -2.52% -1.87% -5.88% -0.82% +23.09% +5.54% +20.32% -3.62% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Aktywny 213.92 PLN -0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.11% -1.06% -3.06% -1.06% +10.83% +0.96% +11.14% -1.89% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Globalny Akcyjny 137.06 PLN +0.37% Rozwiń zmiany z innych okresów +2.71% -0.78% -0.51% -2.75% +9.97% -1.50% +24.61% +0.10% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Globalny Obligacyjny 99.22 PLN -0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +1.87% -4.41% -7.31% -10.64% -5.37% -15.99% -12.27% -2.55% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych 137.26 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.20% +0.65% +1.46% +2.30% +5.65% +7.42% +18.99% +0.65% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus 99.16 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.01% +0.11% +0.48% +2.11% +5.53% - - +0.09% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Papierów Dłużnych 239.95 PLN +0.07% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.39% +0.99% +1.93% +4.03% +5.12% +6.33% +17.63% +0.81% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Pieniężny 191.21 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.09% +0.85% +2.03% +3.58% +6.49% +7.81% +15.13% +0.71% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek 104.71 PLN +0.29% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.41% +0.04% -3.92% -3.80% +30.71% +16.32% +60.72% -1.81% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Akcyjny 82.69 PLN -0.36% Rozwiń zmiany z innych okresów -3.90% -3.62% -6.15% +0.30% +16.48% -6.65% +3.74% -4.94% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Obligacyjny 177.49 PLN +0.05% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.31% +0.35% +1.07% +3.06% +5.02% +4.71% +20.43% +0.33% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Pieniężny 169.83 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.05% +0.60% +1.74% +3.81% +7.34% +9.10% +19.57% +0.47% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Stabilny 258.49 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.35% -0.27% -1.11% +1.00% +10.05% +4.28% +16.82% -0.75% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria A)
166.20 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.25% +0.78% +1.58% +3.57% +0.29% -19.91% -21.14% +0.70% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria B)
166.92 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.29% +0.92% +1.86% - - - - +0.82% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
SIGMA Obligacji Plus 105.62 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.04% +0.64% +1.68% +3.42% - - - +0.59% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

GAMMA TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A., stronie internetowej gammafundusze.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie