GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
ALFA SFIO
Notowania na dzień 16.05.2018
2.97 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów - +1.02% +2.06% +4.21% +7.22% +10.41% +19.28% +1.37% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
DELTA 132.27 PLN +0.05% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.23% +0.17% +0.73% -0.15% -0.29% +0.46% +9.35% +0.23% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA 256.73 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.24% +0.43% +1.74% +3.78% +7.61% +9.18% +17.25% +1.17% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek 90.54 PLN +0.06% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.44% -1.43% -1.11% -5.09% +15.37% +2.83% +40.42% -2.79% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcyjny 95.03 PLN +0.71% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.16% -3.28% -4.36% -2.51% +21.79% -1.52% +20.78% -5.12% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Aktywny 212.50 PLN +0.41% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.17% -1.36% -2.29% -1.79% +10.87% -2.19% +10.63% -2.55% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Globalny Akcyjny 140.71 PLN +0.72% Rozwiń zmiany z innych okresów +6.49% +3.83% +2.30% +4.01% +12.10% -0.01% +21.18% +2.77% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Globalny Obligacyjny 99.95 PLN +0.31% Rozwiń zmiany z innych okresów +2.43% +1.79% -3.14% -6.75% -4.06% -18.32% -11.43% -1.84% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych 138.20 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.62% +0.86% +1.09% +2.32% +5.92% +8.06% +15.62% +1.33% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus (w likwidacji)
Notowania na dzień 28.03.2018
99.21 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.07% +0.16% +0.47% +2.47% +5.69% - - +0.14% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Papierów Dłużnych 241.06 PLN +0.06% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.11% +0.76% +1.80% +3.04% +5.82% +7.58% +14.65% +1.28% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Pieniężny 191.98 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.10% +0.40% +1.50% +3.39% +6.53% +8.07% +14.72% +1.11% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek 103.48 PLN -0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +1.20% -1.38% -1.19% -4.42% +25.19% +10.39% +54.93% -2.96% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Akcyjny 81.43 PLN +0.98% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.09% -4.83% -5.89% -3.20% +16.15% -12.19% +5.82% -6.39% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Obligacyjny 176.79 PLN +0.10% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.65% -0.16% +0.12% +1.25% +4.23% +5.52% +17.28% -0.06% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Pieniężny 169.28 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.59% -0.47% +0.14% +2.60% +6.62% +8.68% +18.03% +0.14% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Stabilny 257.94 PLN +0.24% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.03% -0.37% -0.33% +0.08% +9.91% +2.80% +15.07% -0.96% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO
(kategoria A)
166.82 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.10% +0.56% +1.39% +3.09% +3.82% -23.32% -17.62% +1.08% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO
(kategoria B)
167.71 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.15% +0.70% +1.67% - - - - +1.29% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
SIGMA Obligacji Plus 105.92 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.02% +0.22% +1.09% +2.94% - - - +0.88% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

GAMMA TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A., stronie internetowej gammafundusze.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie