GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
ALFA SFIO
Notowania na dzień 21.03.2018
2.95 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.34% +1.03% +2.08% +4.24% +7.27% +9.67% +20.41% +0.68% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
DELTA 132.06 PLN +0.08% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.01% +0.14% +1.30% +0.54% -0.49% -1.95% +12.99% +0.08% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA 255.52 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.06% +0.79% +2.49% +4.05% +7.53% +8.62% +18.10% +0.69% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek 90.33 PLN -1.21% Rozwiń zmiany z innych okresów -2.13% -1.87% -6.89% -4.77% +17.30% +5.83% +48.79% -3.02% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcyjny 94.33 PLN -1.80% Rozwiń zmiany z innych okresów -4.42% -4.79% -8.06% -2.05% +18.58% +1.02% +22.75% -5.82% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Aktywny 211.58 PLN -0.85% Rozwiń zmiany z innych okresów -2.06% -2.43% -4.05% -1.65% +8.84% -1.65% +12.74% -2.97% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Globalny Akcyjny 134.56 PLN -2.20% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.15% -2.56% -1.54% -3.78% +8.21% -4.22% +21.91% -1.72% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Globalny Obligacyjny 99.58 PLN -0.29% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.73% -3.01% -6.09% -9.82% -5.34% -17.64% -9.71% -2.20% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych 137.27 PLN -0.10% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.12% +0.73% +1.26% +2.30% +5.67% +6.95% +19.09% +0.65% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus 99.12 PLN +0.05% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.08% +0.09% +0.42% +2.23% +5.53% - - +0.05% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Papierów Dłużnych 239.90 PLN +0.18% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.28% +0.95% +1.98% +3.86% +5.03% +5.64% +18.16% +0.79% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Pieniężny 191.27 PLN -0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.01% +0.85% +1.90% +3.68% +6.53% +7.64% +16.08% +0.74% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek 102.69 PLN -1.15% Rozwiń zmiany z innych okresów -2.58% -2.65% -6.13% -4.05% +27.84% +12.95% +63.18% -3.70% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Akcyjny 81.09 PLN -1.74% Rozwiń zmiany z innych okresów -5.62% -6.23% -7.96% -0.99% +11.93% -10.42% +6.40% -6.78% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Obligacyjny 177.51 PLN +0.22% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.25% +0.54% +1.21% +2.86% +4.97% +3.93% +21.10% +0.34% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Portfel Pieniężny 169.90 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.11% +0.66% +1.54% +3.89% +7.42% +9.06% +20.10% +0.51% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Stabilny 256.99 PLN -0.39% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.93% -0.99% -1.45% +0.47% +9.11% +2.24% +18.20% -1.33% Zwiń
4

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria A)
166.24 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.17% +0.79% +1.57% +3.40% -1.21% -21.77% -17.95% +0.73% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (d. mFundusz Obligacji SFIO)
(kategoria B)
166.98 PLN +0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.22% +0.94% +1.85% - - - - +0.85% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
SIGMA Obligacji Plus 105.61 PLN +0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.10% +0.71% +1.54% +3.37% - - - +0.58% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

GAMMA TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A., stronie internetowej gammafundusze.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie