GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Nota prawna

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością GAMMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wszelkie informacje, dane oraz ogłoszenia opublikowane na tej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią oferty, w rozumieniu "Kodeksu Cywilnego", ani nie są usługą doradztwa finansowego, ani formą udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych i ich emitentów w rozumieniu ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi", nie są również formą świadczenia pomocy prawnej.

GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dołożyło wszelkich starań, by informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i wiarygodne, jednakże wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na tej stronie podejmowane są wyłącznie na ryzyko użytkownika.

GAMMA TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji i opinii zawartych na niniejszej stronie internetowej.

GAMMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawność lub braki informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej powstałych z przyczyn technicznych, w szczególności danych dotyczących wyceny jednostek uczestnictwa funduszy, wykresów wartości jednostek uczestnictwa, danych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Wyniki inwestycyjne zaprezentowane na tej stronie internetowej nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i szczegółów dotyczących inwestowania w fundusze znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o opłatach manipulacyjnych pobieranych przez GAMMA TFI S. A. znajdują się w tabeli opłat.Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl

W przypadku dystrybucji jednostek uczestnictwa za pośrednictwem innych podmiotów, informacje o opłatach manipulacyjnych znajdują się na stronach internetowych dystrybutorów.

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z produktów i usług GAMMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. powinni zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi sposób dokonywania inwestycji.

Wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie mają charakteru poufnego.

GAMMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

GAMMA TFI S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

***

Zasady dotyczące "cookies"

Strona internetowa GAMMA TFI (dalej „Serwis”) może umieścić na urządzeniu użytkownika małe porcje informacji - pliki zwane ciasteczkami. Ciasteczka zawierają takie informacje jak np. unikalny numer użytkownika, nazwę strony internetowej, czas przechowywania. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu użytkownika Serwisu oraz posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki te wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w programie służącym do obsługi internetu.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie