Zmiany w statutach funduszy

22 Marzec 2017

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w statutach funduszy: KBC Parasol BIZNES SFIO, KBC Parasol FIO, KBC Portfel VIP SFIO oraz mBank mFundusz Obligacji SFIO, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

Powyższe zmiany statutów polegają na dodaniu zapisów dotyczących możliwości wejścia do portfela Funduszu lub Subfunduszy o charakterze pieniężnym, akcji lub innego rodzaju udziałowych papierów wartościowych, objętych w zamian za stanowiące przedmiot lokat dłużne papiery wartościowe, które nie mogły zostać wykupione z przyczyn uzasadnionych sytuacją ekonomiczną ich emitenta.

« Powrót do listy ogłoszeń