Zmiany w prospektach funduszy inwestycyjnych

15 Grudzień 2017

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych:

  • KBC Parasol FIO,
  • KBC Parasol Biznes SFIO,
  • KBC Portfel VIP SFIO,
  • KBC ALFA SFIO,
  • mFundusz Lokacyjny Plus SFIO,

które wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia i polegają na aktualizacji informacji o podmiocie dominującym wobec Towarzystwa, a także w zakresie składu jego Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

« Powrót do listy ogłoszeń