Zmiany w prospekcie KBC Parasol FIO

22 Marzec 2016

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektu informacyjnego funduszu KBC Parasol FIO („Fundusz”) polegające na aktualizacji listy podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz na dodaniu informacji dotyczących działania mechanizmu „CPPI”.

« Powrót do listy ogłoszeń