Zmiany w dokumentacji funduszy FIO

4 Sierpień 2012

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany dotyczące funduszu FIO - KBC AMIŚ FIO i KBC Parasol FIO.

Zmiany związane są przekształceniem KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO w subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu KBC Parasol FIO. Zmiany te wchodzą w życie z dniem rejestracji subfunduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek jako subfunduszu KBC Parasol FIO w RFI, a ponadto, także z tym dniem, wszystkie prawa i obowiązki dotychczas odnoszące się do KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO będą miały zastosowanie do subfuduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Funduszu KBC Parasol FIO.

« Powrót do listy ogłoszeń