Zmiany w dokumentach funduszy FIO i SFIO

22 Czerwiec 2017

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany statutów i prospektów informacyjnych funduszy: KBC Parasol BIZNES SFIO, KBC Parasol FIO, KBC Portfel VIP SFIO oraz mBank mFundusz Obligacji SFIO.

Powyższe zmiany statutów polegają na dodaniu zapisów dotyczących możliwości wejścia do portfela Funduszu lub Subfunduszy o charakterze pieniężnym, akcji lub innego rodzaju udziałowych papierów wartościowych, objętych w zamian za stanowiące przedmiot lokat dłużne papiery wartościowe, które nie mogły zostać wykupione z przyczyn uzasadnionych sytuacją ekonomiczną ich emitenta.

« Powrót do listy ogłoszeń