Zmiany w dokumentach funduszy

3 Wrzesień 2015

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian statutów funduszy: KBC Parasol FIO, KBC Parasol BIZNES SFIO, KBC Portfel VIP SFIO i KBC BETA Dywidendowy SFIO („Fundusze”), które wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia i polegają na modyfikacji zapisów dotyczących dokonywania przez Fundusze lokat w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

« Powrót do listy ogłoszeń