Zmiany w dokumentach funduszy

21 Grudzień 2013

Uprzejmie informujemy o zmianach w statucie KBC Parasol BIZNES SFIO, KBC Beta SFIO i KBC Parasol FIO w zakresie świadczeń dodatkowych.
Zmiany w statutach funduszy polegają na dodaniu zapisu dopuszczającego możliwość wskazania przez uczestnika w Umowie o realizację świadczeń dodatkowych rachunku bankowego do odkupień.
Ponadto w KBC Parasol BIZNES SFIO dodano uprawnienie dla Zarządu do obniżenia wartości minimalnych znacznych środków uprawniających do świadczenia dodatkowego w stosunku do określonych grup uczestników.
Ponadto informujemy o zmianie w Prospekcie KBC Parasol BIZNES SFIO w zakresie aktualizacji listy dystrybutorów oraz zakresu świadczonych przez nich usług.

« Powrót do listy ogłoszeń