Zmiany statutów KBC PARASOL FIO i KBC BETA SFIO

5 Listopad 2013

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany statutów funduszy KBC Parasol FIO i KBC BETA SFIO.

 

Zmiany polegają na usunięciu ze statutów powyższych funduszy zapisów dotyczących wypłaty świadczenia dodatkowego na rzecz grupy Uczestników oraz dodaniu zapisów umożliwiających Towarzystwu zmniejszenie wartości minimalnych znacznych środków uprawniających do otrzymania świadczenia dodatkowego w stosunku do:

-        Uczestników PPE,

-        Uczestników programów oszczędnościowych,

-        Uczestników reprezentowanych przez pełnomocnika będącego podmiotem świadczącym usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

« Powrót do listy ogłoszeń