Zmiany statutów funduszy SFIO/FIO

22 Maj 2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany statutów funduszy: KBC BETA SFIO, KBC Parasol BIZNES SFIO oraz KBC Parasol FIO.

Powyższe zmiany statutów polegają na dodaniu zapisów umożliwiających Towarzystwu zmniejszenie wartości minimalnych znacznych środków uprawniających do otrzymania świadczenia dodatkowego w stosunku do Uczestników będących funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, reprezentowanymi przez firmy inwestycyjne zarządzające portfelami inwestycyjnymi lub częścią portfeli inwestycyjnych tych funduszy bądź ich subfunduszy.

« Powrót do listy ogłoszeń