Zmiany statutów FIO i SFIO

2 Kwiecień 2014

Uprzejmie informujemy, iż z dniem dzisiejszym wchodzą w życie zmiany statutów funduszy: KBC ALFA SFIO, KBC BETA SFIO, KBC Portfel VIP SFIO, KBC Parasol BIZNES SFIO oraz KBC Parasol FIO („Fundusze”) polegające na doprecyzowaniu sposobu wypłaty środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy.

Ponadto informujemy o wprowadzeniu zmian w statutach Funduszy, które wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia i polegają na rozszerzeniu katalogu kosztów pokrywanych przez Fundusze o koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w ramach istniejącego limitu.

« Powrót do listy ogłoszeń