Zmiany prospektu i statutu KBC Parasol FIO

2 Wrzesień 2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektu i statutu KBC Parasol FIO („Fundusz”) polegające na:

  • zmianie nazwy KBC Subfunduszu Globalnego Stabilnego na KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych („Subfundusz”),
  • przekształceniu i dostosowaniu polityki inwestycyjnej Subfunduszu do typu funduszu obligacji korporacyjnych,
  • wprowadzeniu możliwości zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

              

Ponadto zmiany prospektu informacyjnego Funduszu polegają również na  zmianie trybu doręczania Uczestnikom potwierdzeń zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu oraz na aktualizacji zapisów w zakresie podatku pobieranego od wypłat z IKZE.

« Powrót do listy ogłoszeń