Zmiany prospektów informacyjnych

4 Październik 2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektów informacyjnych funduszy: KBC ALFA SFIO, KBC BETA SFIO, KBC Parasol BIZNES SFIO, KBC Parasol FIO oraz KBC Portfel VIP SFIO („Fundusze”).

Powyższe zmiany polegają na dodaniu danych podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszy oraz na aktualizacji listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

« Powrót do listy ogłoszeń