Zmiany prospektów funduszy SFIO/FIO

1 Maj 2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektów funduszy: KBC ALFA SFIO, KBC AMS SFIO, KBC BETA SFIO, KBC DELTA SFIO, KBC GAMMA SFIO, KBC Portfel VIP SFIO oraz KBC Parasol FIO wynikające z zastąpienia skrótu prospektu Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

W prospekcie KBC Parasol FIO poza powyższą zmianą wprowadzony został zapis, iż Klient może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru w terminie i na warunkach wskazanych przez Klienta.  

wykaz zmian do prospektu:   

« Powrót do listy ogłoszeń