Zmiany dokumentów funduszy FIO i SFIO

30 Maj 2013

Zmiany prospektów funduszy FIO/SFIO

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektów funduszy: KBC ALFA SFIO, KBC AMS SFIO, KBC BETA SFIO, KBC DELTA SFIO, KBC GAMMA SFIO, KBC Portfel VIP SFIO oraz KBC Parasol FIO związane z aktualizacją roczną prospektów.

Zmiana statutu  KBC Parasol FIO

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany statutu KBC Parasol FIO związane z koniecznością dostosowania statutu do znowelizowanej ustawy o funduszach inwestycyjnych.

« Powrót do listy ogłoszeń