Zmiany dokumentów funduszy

2 Kwiecień 2016

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektów informacyjnych funduszy: KBC Parasol FIO, KBC Portfel VIP SFIO i KBC Parasol BIZNES SFIO („Fundusze”) związane ze zmianą benchmarków niektórych subfunduszy oraz polegające na aktualizacji listy podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusze Jednostek Uczestnictwa.

_

W związku ze zmianą benchmarków zmianie uległy także Kluczowe Informacje dla Inwestorów wymienionych poniżej subfunduszy:

  • KBC Subfundusz Stabilny
  • KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
  • KBC Subfundusz Aktywny
  • KBC Subfundusz DELTA
  • KBC PORTFEL OBLIGACYJNY SFIO

« Powrót do listy ogłoszeń