Zmiany dokumentów FIO i SFIO

14 Wrzesień 2016

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 września br. wchodzą w życie zmiany statutów KBC Parasol FIO, KBC Parasol BIZNES SFIO, KBC ALFA SFIO oraz KBC Portfel VIP SFIO w zakresie kosztów obciążających poszczególne fundusze/subfundusze.

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 września br. dokonano aktualizacji Prospektu informacyjnego KBC Parasol FIO w zakresie wskazania nowego podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz informacji o konstrukcji funduszu CPPI.

« Powrót do listy ogłoszeń