Zmiany dokumentów FIO i SFIO

18 Sierpień 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany statutu KBC BETA Dywidendowy SFIO („Fundusz”)  polegające na ograniczeniu wysokości kwoty do jakiej Zarząd Towarzystwa może obniżyć minimalną wpłatę do Funduszu oraz na zmianie wysokości limitów inwestycyjnych stosowanych przez Fundusz.

Ponadto informujemy, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany prospektów informacyjnych funduszy: KBC BETA Dywidendowy SFIO, KBC Parasol BIZNES SFIO i KBC Parasol FIO polegające na aktualizacji listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz listy podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez powyższe fundusze jednostek uczestnictwa. Zmiany prospektu informacyjnego KBC BETA Dywidendowy SFIO polegają również na ograniczeniu wysokości kwoty do jakiej Zarząd Towarzystwa może obniżyć minimalną wpłatę do Funduszu.

« Powrót do listy ogłoszeń