Zmiana prospektu i statutu KBC Parasol FIO

16 Styczeń 2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany statutu i prospektu KBC Parasol FIO. Zmiany statutu polegają na dostosowaniu jego zapisów do znowelizowanej ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz na modyfikacji zapisu statutu dotyczącego określenia dnia wpłaty środków pieniężnych na jednostki uczestnictwa.

« Powrót do listy ogłoszeń