Ogłoszenie o rozpoczęciu działalności KBC Globalny Stabilny

12 Maj 2011

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) w imieniu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłasza o rozpoczęciu działalności przez KBC Subfundusz Globalny Stabilny („Subfundusz”). Oznacza to, że od dnia 11 maja 2011 r. istnieje możliwość nabywania, odkupywania, zamiany i transferu jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Subfundusz może również zbywać jednostki uczestnictwa w ramach programów oszczędnościowych oraz prowadzenia IKE. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące działalności Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

 

czytaj więcej o funduszu:

« Powrót do listy ogłoszeń