Roczna aktualizacja prospektów

30 Maj 2017

Informujemy, że w dniu 29 maja 2017 r. zostały zaktualizowane prospekty informacyjne wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A.

W ramach rocznej aktualizacji, do treści prospektów wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:

 

  1. Aktualizacja danych finansowych Towarzystwa na koniec 2016 r.
  2. Aktualizacja danych finansowych funduszy na koniec 2016 r.
  3. Aktualizacja listy funduszy zarządzanych przez KBC TFI S.A.
  4. Aktualizacja wskaźników WKC.
  5. Aktualizacja WAN funduszy.
  6. Aktualizacja listy dystrybutorów.
  7. Aktualizacja zapisów dotyczących trybu rozpatrywania reklamacji oraz z zakresu opodatkowania funduszy.

 

Ponadto do prospektu informacyjnego mBank mFundusz Obligacji SFIO dodane zostały zapisy dotyczące prowadzenia  IKZE.

« Powrót do listy ogłoszeń