Roczna aktualizacja Prospektów

29 Maj 2014

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zaktualizowane  Prospekty informacyjne wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A.
 
W ramach rocznej aktualizacji,  do treści Prospektów wprowadzone  zostały następujące zmiany:

  1. Aktualizacja danych finansowych Towarzystwa na koniec 2013 r.
  2. Aktualizacja danych finansowych funduszy na koniec 2013 r.
  3. Aktualizacja listy funduszy zarządzanych przez KBC TFI S.A.
  4. Dodanie informacji o prawie uczestnika do uzyskiwania informacji za pośrednictwem TELECENTRUM KBC TFI
  5. Aktualizacja wskaźników WKC
  6. Aktualizacja listy dystrybutorów  - dodanie nowego dystrybutora Netfa sp. z o.o. oraz Deutsche Banku w funduszu KBC Portfel VIP.
  7. Zmiana benchmarków w Funduszu KBC Portfel VIP.

« Powrót do listy ogłoszeń