Roczna aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

21 Luty 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zaktualizowane zostały Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszy: KBC Beta SFIO i KBC ALFA SFIO oraz subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy: KBC Parasol FIO, KBC Parasol BIZNES SFIO i KBC Portfel VIP SFIO.
Aktualizacji uległa tabelka obrazująca historyczne stopy zwrotu, a dodatkowo zmienił się profil ryzyka (SRRI) dla funduszu KBC BETA SFIO.

« Powrót do listy ogłoszeń