Roczna aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

13 Luty 2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zaktualizowane zostały Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszy: KBC Beta SFIO i KBC ALFA SFIO oraz subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy: KBC Parasol FIO, KBC Parasol BIZNES SFIO i KBC Portfel VIP SFIO. Wszystkie KII są zaktualizowane o stopę zwrotu osiągniętą przez fundusz/subfundusz w 2015 r.

« Powrót do listy ogłoszeń