Ogłoszenie o zmianie statutu KBC Parasol FIO

13 Kwiecień 2017

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w statucie KBC Parasol FIO, które wejdą w życie w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia, tj. 12 lipca 2017 r. i polegają na zmianie polityki inwestycyjnej prowadzonej przez KBC Subfundusz Globalny Ochrony 90 Listopad ze stosowanej strategii typu CPPI na strategię obligacyjną (głównie obligacje korporacyjne i komunalne) z możliwym, oportunistycznym udziałem akcji w portfelu.

« Powrót do listy ogłoszeń