Ogłoszenie o zmianie statutu KBC Parasol FIO

31 Maj 2014

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w statucie KBC Parasol FIO, które wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. 1 września 2014 r.

Zmiany polegają na przekształceniu i dostosowaniu polityki inwestycyjnej KBC Subfunduszu Globalnego Stabilnego do typu funduszu obligacji korporacyjnych.

« Powrót do listy ogłoszeń