Informacja o błędnej wycenie WAN/j.u. KBC Obligacji Korporacyjnych

21 Marzec 2015

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o błędnej wycenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu KBC Obligacji Korporacyjnych  jaka miała miejsce 18 marca 2015 r. Towarzystwo dokona stosownych dopłat do aktywów funduszu oraz na rzecz Uczestników, którym zrealizowano zlecenia po błędnej wartości j.u.

 

Data wyceny

Błędna wartość JU

Prawidłowa wartość JU

2015-03-18

127,88

127,91

« Powrót do listy ogłoszeń