Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

26 Maj 2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zaktualizowane zostały Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszy: KBC Beta Dywidendowy SFIO i KBC ALFA SFIO oraz subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy: KBC Parasol FIO, KBC Parasol BIZNES SFIO i KBC Portfel VIP SFIO.

W dokumentach wskazano koszty całkowite funkcjonowania funduszy i subfunduszy w roku 2015.

« Powrót do listy ogłoszeń