Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
ALFA SFIO
Notowania na dzień 27.05.2020
(kategoria A)
3.20 PLN +0.31% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.63% +0.63% +1.59% +4.23% +7.74% +11.89% +18.96% +1.27% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
ALFA SFIO
(kategoria A2)
3.20 PLN +0.31% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.63% +0.63% - - - - - +1.27% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA
(kategoria A)
261.61 PLN +0.08% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.55% -0.81% -0.17% +0.67% +1.95% +5.72% +11.15% -0.36% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA
(kategoria A2)
261.61 PLN +0.08% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.55% -0.81% -0.17% - - - - -0.36% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
(kategoria A)
82.61 PLN +0.25% Rozwiń zmiany z innych okresów +6.90% +0.73% -1.64% -1.46% -8.63% -14.42% -5.04% -4.65% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
(kategoria A2)
82.61 PLN +0.25% Rozwiń zmiany z innych okresów +6.90% +0.73% -1.64% - - - - -4.65% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcyjny
(kategoria A)
74.48 PLN +0.20% Rozwiń zmiany z innych okresów +6.54% -2.81% -15.91% -15.78% -20.88% -24.05% -21.03% -15.73% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcyjny
(kategoria A2)
74.48 PLN +0.20% Rozwiń zmiany z innych okresów +6.54% -2.81% -15.91% - - - - -15.73% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
(kategoria A)
142.56 PLN +0.07% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.75% -0.73% +0.81% +1.14% +3.18% +5.51% +11.35% +0.47% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
(kategoria A2)
142.56 PLN +0.07% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.75% -0.73% +0.81% - - - - +0.47% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Papierów Dłużnych
(kategoria A)
251.57 PLN +0.50% Rozwiń zmiany z innych okresów +1.37% +0.79% +1.87% +3.51% +4.21% +7.45% +12.47% +1.87% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Papierów Dłużnych
(kategoria A2)
251.57 PLN +0.50% Rozwiń zmiany z innych okresów +1.37% +0.79% +1.87% - - - - +1.87% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Plus
(kategoria A)
194.20 PLN +0.09% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.52% -1.05% -0.27% +0.39% +1.16% +4.53% +9.25% -0.44% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Plus
(kategoria A2)
194.20 PLN +0.09% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.52% -1.05% -0.27% - - - - -0.44% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Stabilny
(kategoria A)
247.23 PLN +0.54% Rozwiń zmiany z innych okresów +3.04% +0.06% -4.12% -3.37% -4.03% -4.31% -0.45% -3.94% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Stabilny
(kategoria A2)
247.23 PLN +0.54% Rozwiń zmiany z innych okresów +3.04% +0.06% -4.12% - - - - -3.94% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Konserwatywny SFIO
(kategoria A)
174.19 PLN +0.27% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.99% +0.05% +0.50% +2.11% +4.33% +7.49% -17.88% +0.42% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Konserwatywny SFIO
(kategoria B)
177.07 PLN +0.27% Rozwiń zmiany z innych okresów +1.03% +0.19% +0.77% +2.67% +5.48% - - +0.65% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Konserwatywny SFIO
(kategoria A2)
174.19 PLN +0.27% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.99% +0.05% +0.50% - - - - +0.42% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
SIGMA Obligacji Plus
(kategoria A)
107.87 PLN +0.18% Rozwiń zmiany z innych okresów +1.09% +0.06% +0.41% +0.77% +1.85% +4.66% - +0.26% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
SIGMA Obligacji Plus
(kategoria A2)
107.87 PLN +0.18% Rozwiń zmiany z innych okresów +1.09% +0.06% +0.41% - - - - +0.26% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

PKO TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A., stronie internetowej gammafundusze.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej