Zmiana %
Fundusze
Wycena
Dzienna
1M
3M
6M
12M
24M
36M
60M
Od początku roku
Poziom ryzyka SRRI
Inne
ALFA SFIO
Notowania na dzień 16.10.2019
3.14 PLN 0.00% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.32% +0.96% +2.61% +4.67% +8.65% +11.74% +18.49% +3.63% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA 261.73 PLN -0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.08% +0.48% +0.84% +1.60% +4.59% +8.18% +13.33% +1.43% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek 81.35 PLN -0.04% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.93% -5.06% -8.43% -3.51% -14.71% -6.26% +4.27% -2.05% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Akcyjny 87.46 PLN +0.36% Rozwiń zmiany z innych okresów -1.24% -4.97% -7.70% -3.55% -15.00% +5.40% -0.25% -3.53% Zwiń
5

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Obligacji Korporacyjnych 141.54 PLN +0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.06% +0.47% -0.42% +2.15% +4.22% +7.07% +12.26% +1.25% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Papierów Dłużnych 246.99 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.16% +0.85% +1.28% +2.10% +4.81% +7.52% +11.85% +1.93% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Plus 194.67 PLN -0.02% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.05% +0.34% +0.57% +1.16% +3.51% +6.73% +11.23% +1.05% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
GAMMA Stabilny 256.53 PLN +0.14% Rozwiń zmiany z innych okresów -0.25% -1.31% -1.61% +0.70% -1.71% +5.39% +7.22% -0.01% Zwiń
3

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Konserwatywny SFIO
(kategoria A)
173.05 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.45% +0.75% +1.66% +3.11% +5.54% +8.23% -16.30% +2.44% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
mFundusz Konserwatywny SFIO
(kategoria B)
175.32 PLN +0.01% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.50% +0.89% +1.94% +3.68% +6.71% - - +2.89% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
SIGMA Obligacji Plus 107.59 PLN -0.03% Rozwiń zmiany z innych okresów +0.28% +0.45% +0.04% +1.04% +3.10% +7.13% - +0.63% Zwiń
2

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

PKO TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzalności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A., stronie internetowej gammafundusze.pl.

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej