Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub skorzystaj z formularza

Formularz kontaktowy

Masz pytania lub uwagi? Napisz do nas.

Klauzula informacyjna. Pełna treść.
Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez PKO TFI odpowiedzi na niniejszą korespondencję.

Infolinia produktowa GAMMA Fundusze (+48 22) 582 88 58 lub (+48 22) 539 23 22 

OPŁATA WG TARYFY OPERATORA

Za pomocą infolinii produktowej GAMMA Fundusze mogą Państwo otrzymać szczegółowe informacje dotyczące funduszy i produktów inwestycyjnych zarządzanych i dystrybuowanych przez GAMMA Fundusze w dni robocze od godziny 9.00 do 17.00.

Ponadto mogą Państwo uzyskać informacje na temat posiadanych rejestrów (zachęcamy do telefonicznego złożenia wniosku o nadanie indywidualnego numeru PIN, który jest niezbędny do aktywacji tej usługi).

Zapraszamy Państwa do Punktów Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz na terenie całej Polski. Szczegóły znajdą Państwo w aktualnościach. 

Klauzula informacyjna

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest PKO TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, telefon +48 22 581 23 32, e-mail: biuro@pkotfi.pl
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl, telefon +48 22 358 56 00;
  3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
  4. odbiorcą moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów;
  5. moje dane osobowe będą przechowywane w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
  6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.