Pracownicze Programy Emerytalne

PPE to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania przy pomocy pracodawcy w ramach III filaru systemu emerytalnego, która umożliwia systematyczne gromadzenie pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

PPE to program elitarny, gdyż uczestnikiem PPE może być wyłącznie Pracownik, którego Pracodawca prowadzi w zakładzie pracy Pracowniczy Program Emerytalny. To program czysto inwestycyjny, który umożliwia pracownikom czerpanie korzyści ze środków zgromadzonych w funduszach z myślą o przyszłej emeryturze. Udogodnieniem dla pracodawcy uregulowanym prawnie a pozwalającym na minimalizowanie kosztów pracy jest fakt, iż składki wpłacane przez Pracodawcę do PPE są zwolnione z kosztów ZUS a wszystkie koszty związane z utworzeniem i obsługą PPE stanowią dla Pracodawcy nielimitowane koszty uzyskania przychodu.

Zalety PPE dla Pracownika:

  • dzięki środkom zgromadzonym w funduszu inwestycyjnym po przejściu na emeryturę otrzymasz dodatkowe dochody z PPE,
  • Twoje oszczędności będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zalety PPE dla Pracodawcy:

  • środki wpłacane na PPE (do 7% wynagrodzenia pracownika) nie stanowią podstawy do ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • środki wypłacane z PPE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych,
  • PKO TFI S.A. przygotuje i przeprowadzi wszelkie działania konieczne do podpisania umowy zakładowej.

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu PPE. Dbamy o to, by utworzenie programu wiązało się dla naszych Klientów z możliwie najmniejszym nakładem sił i środków, dlatego zobowiązujemy się do:

  • przeprowadzenia prezentacji oferty utworzenia programu dla pracowników,
  • zorganizowania i przeprowadzenia działań koniecznych do podpisania umowy zakładowej,
  • przygotowania wszelkich umów niezbędnych do utworzenia przez pracodawcę PPE oraz uczestnictwa pracowników w PPE,
  • przedstawienia projektów dokumentacji koniecznej do zarejestrowania programu w KNF.

Nagrody i wyróżnienia

PPE najlepszym produktem inwestycyjnym w 2012 r.

Redakcja miesięcznika Home&Market po raz czwarty przyznała Ordery Finansowe najlepszym produktom skierowanym do przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, w tym prowadzonemu przez Pracowniczemu Programowi Emerytalnemu, w kategorii produkt inwestycyjny.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Klientów Instytucjonalnych GAMMA Fundusze, kontakt w dni robocze od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu:
(22) 582 88 58

e-mail: