Fundusze inwestycyjne

Oferujemy fundusze inwestycyjne o różnym potencjale zysku:

W ramach funduszy otwartych dostępne są programy oszczędnościowe (PSO)indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Katalog funduszy inwestycyjnych

Znalezione fundusze