Fundusz parasolowy

Co to jest Fundusz Parasolowy?

Fundusz parasolowy to fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami.

PKO TFI posiada w swojej ofercie fundusze parasolowe GAMMA:

GAMMA Parasol FIO, w skład którego wchodzą Subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej:

GAMMA Parasol Biznes SFIO - rozwiązanie dla inwestorów poszukujących instrumentów inwestycyjnych o niskim ryzyku inwestycyjnym, przy jednoczesnej dużej płynności oraz atrakcyjnych stopach zwrotu:

Jakie korzyści daje Fundusz Parasolowy?

Jedną z podstawowych korzyści jest możliwość przenoszenia środków (zamiana jednostek uczestnictwa) pomiędzy Subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków. Podatek pobierany jest dopiero na sam koniec inwestycji przy wypłacie środków z funduszu.