GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
30.03.2018
+0.56
3M
29.12.2017
+1.79
6M
29.09.2017
+3.59
12M
28.04.2017
+4.43
24M
30.04.2016
-
36M
30.04.2015
-
60M
30.04.2013
-

Profil inwestora

GAMMA Negative Duration FIZ jest funduszem emitującym niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Procedura rozpatrywania reklamacji w GAMMA TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w GAMMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

• Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w GAMMA TFI S.A. 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny.
Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w siedzibie GAMMA TFI S.A., na stronie internetowej www.gammafundusze.pl.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie