GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

PLN
Okres
Data operacji
Suma wpłat
Cena jednostki
Zakupionych jednostek
Suma jednostek
Stan początkowy
Data operacji
19.05.17*
Suma wpłat
500.00
Cena jednostki
95.4
Zakupionych jednostek
5.24
Suma jednostek
5.24
Wynik inwestycji
Data operacji
21.05.18*
Suma wpłat
474.53
Cena jednostki
90.54
Zakupionych jednostek
5.24
Suma jednostek
5.24
Stopa zwrotu: -5.09%

* W wybranym dniu nie było wyceny wybranego funduszu. Data została zmieniona na najbliższy dzień poprzedzający wycenę.

Porównaj inwestycję

1
2018-04-21
3
2018-02-21
6
2017-11-21
12
2017-05-21
24
2016-05-21
36
2015-05-21
60
2013-05-21
1
2018-04-21
0.44%
3
2018-02-21
-1.43%
6
2017-11-21
-1.11%
12
2017-05-21
-5.09%
24
2016-05-21
15.37%
36
2015-05-21
2.83%
60
2013-05-21
40.42%
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

GAMMA TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A.,  stronie internetowej  www.gammafundusze.pl .

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie