GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

PLN
Okres
Data operacji
Suma wpłat
Cena jednostki
Zakupionych jednostek
Suma jednostek
Stan początkowy
Data operacji
22.03.17
Suma wpłat
500.00
Cena jednostki
94.85
Zakupionych jednostek
5.27
Suma jednostek
5.27
Wynik inwestycji
Data operacji
22.03.18*
Suma wpłat
476.17
Cena jednostki
90.33
Zakupionych jednostek
5.27
Suma jednostek
5.27
Stopa zwrotu: -4.77%

* W wybranym dniu nie było wyceny wybranego funduszu. Data została zmieniona na najbliższy dzień poprzedzający wycenę.

Porównaj inwestycję

1
2018-02-22
3
2017-12-22
6
2017-09-22
12
2017-03-22
24
2016-03-22
36
2015-03-22
60
2013-03-22
1
2018-02-22
-2.13%
3
2017-12-22
-1.87%
6
2017-09-22
-6.89%
12
2017-03-22
-4.77%
24
2016-03-22
17.3%
36
2015-03-22
5.83%
60
2013-03-22
48.79%
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Powyższa kalkulacja ma charakter informacyjny, nie należy jej traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Przedstawiony materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. W kalkulacji nie uwzględniono pobieranych opłat manipulacyjnych ani podatku od dochodów kapitałowych.

GAMMA TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w materiale. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie GAMMA TFI S.A.,  stronie internetowej  www.gammafundusze.pl .

Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie