GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zarządzający funduszami

Grzegorz Jałtuszyk

Absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, dyplom CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.
Karierę zawodową na rynku finansowym rozpoczął w 1996 roku na stanowisku maklera w Biurze Maklerskim BDK S.A. Następnie w latach 2000-2006 był Zarządzającym funduszami w Grupie KBC (Warta TFI S.A., Warta Asset Management S.A., Kredyt Bank Zarządzanie Aktywami S.A. i KBC TFI S.A.) Zarządzał funduszami rynku pieniężnego, dłużnymi oraz mieszanymi. Od stycznia 2007 roku pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Następnie w latach 2008-2014 był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami w PTE WARTA S.A. Od stycznia 2016 roku do sierpnia 2017 pełnił funkcję Dyrektora Biura Doradztwa Inwestycyjnego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od września 2017 roku ponownie związany z KBC TFI (obecnie GAMMA TFI) na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

Jakub Bentke

Jakub Bentke

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Od 1994 roku posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 12. Posiada dyplom MBA od 1998 roku po ukończeniu studiów WEMBA na wspólnym programie SGH i University of Minnesota. W 1995 roku rozpoczął pracę w Templeton Asset Management jako zarządzający/analityk. W latach 1996-2000 pracował w PKO/Credit Suisse TFI jako zarządzający portfelem. Od 2000 roku zatrudniony w Grupie PZU na stanowiskach związanych z zarządzaniem aktywami, początkowo w PZU SA, następnie w PZU PTE i PZU Asset Management. Od 2005 w Grupie Skarbiec jako między innymi członek zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za inwestycje. W latach 2009-2011 pracował w Superfund TFI gdzie odpowiadał za zarządzanie i analizy. Od sierpnia 2011 w KBC TFI (obecnie GAMMA TFI) pełni funkcję zarządzającego funduszami akcji.

Artur Ratyński

Artur Ratyński

Absolwent Politechniki Białostockiej. Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dealerów Rynku Pieniężnego i Kapitałowego organizowanego przez członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych.
Od 1996 r. pracował jako dealer rynku akcji w Krajowym Domu Maklerskim „Passa” S.A. ( przekształcony w DI BWE S.A.). Od listopada1996 r. zatrudniony w TUnŻ WARTA „VITA” S.A. na stanowisku Zastępcy Kierownika Zespołu Inwestycji Kapitałowych. Od 1999 r. do połowy 2002 r. pełnił funkcje Wicedyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych TUnŻ WARTA „VITA” S.A. Od lipca 2002 r. w WARTA Asset Management pełnił funkcję zarządzającego funduszami, a od kwietnia 2005 r. na tym samym stanowisku w KBC TFI S.A. (obecnie GAMMA TFI).
Uczestnik wielu szkoleń dotyczących zarządzania i finansów, m.in. szkolenia organizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych.

Tomasz Kowalski

Tomasz Kowalski

Absolwent Uniwersytetu w Gandawie – MBF (Master In Banking and Finance) oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W 2011 roku zdobył certyfikat CFA, obecnie jest studentem Studiów Doktoranckich SGH w Warszawie w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Delloite. Od 2003 roku był zatrudniony w Banku Handlowym SA w Warszawie – przez pierwsze dwa lata jako uczestnik Programu Rozwoju Przyszłej Kadry Menadżerskiej, przez kolejne  dwa lata w Zespole Doradców Zarządu Banku.

Od 2007 roku związany z KBC TFI (obecnie GAMMA TFI) najpierw jako starszy analityk w Biurze Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, a następnie jako dyrektor tego biura. Od 12.06.2017 r. współzarządza funduszami akcyjnymi. 

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie