GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Rada Nadzorcza

Piotr Żochowski, CFA
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen.

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez amerykański CFA Institute, potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

d 1996 r. związany zawodowo z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Arthur Andersen Audit sp. z o.o. gdzie uczestniczył w audytach oraz przeglądach typu due diligence firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i firm zagranicznych z wielu branż.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. W latach 1999 – 2010 pracował w Grupie Kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management, jako między innymi Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Był odpowiedzialny m.in. za rozwój Pioneer Global Asset Management w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Był członkiem Rady Nadzorczej NETIA S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Platforma Mediowa Point Group S.A.

Od czerwca 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO TFI S.A., zaś w grudniu 2012 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKO TFI S.A.

 

Remigiusz Nawrat, CFA
Członek Rady  Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej - kierunek ekonomia oraz studiów MBA w George Washington University w Waszyngtonie (USA). Posiadacz tytułu CFA - Chartered Financial Analyst.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w tym w administracji publicznej: w latach 1998–2000 pracował w Ministerstwie Finansów oraz w latach 2001–2003 w Narodowym Banku Polskim, a także w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych, to jest: w Banku Światowym, w którym pracował w latach 2003–2007 oraz w PZU Asset Management S.A., gdzie pracował w latach 2007–2008.

Od 2009 r. w PKO TFI S.A., odpowiedzialny za stworzenie i działanie Pionu Zarządzania Aktywami. W kwietniu 2012 r. powołany na Członka Zarządu PKO TFI S.A., a następnie w styczniu 2015 r. na Wiceprezesa Zarządu PKO TFI S.A.

 

Agnieszka Surmacka
Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł radcy prawnego i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, uzyskując tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

W 1999 r. rozpoczęła pracę w PTE „DOM” S.A., gdzie uczestniczyła m.in. w projekcie związanym z uruchomieniem działalności powszechnego towarzystwa emerytalnego. W tym czasie brała aktywny udział w pracach Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, współuczestnicząc w procesie opiniowania regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. W grudniu 2002 r. związała się z Pekao Financial Services Sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję koordynatora zespołu radców prawnych, była odpowiedzialna za działania prawne w związku z przygotowaniem spółki do obsługi funduszy inwestycyjnych w zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz koordynację działań prawnych związanych z uruchomieniem obsługi funduszu zagranicznego. Od 2006 r. pełniła funkcję Dyrektora Biura Obsługi Prawnej i Nadzoru, odpowiadając za nadzór i koordynację obsługi prawnej, a także zapewnienie zgodności działań spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W marcu 2010 r. została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. W grudniu 2017 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Net Fund Administration Sp. z o.o.

 

Leon Gelberg
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

W 1970 r. ukończył w stopniu magistra inżyniera studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. W 1971 r. ukończył Podyplomowe studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 2004 r. ukończył podyplomowe studia dla wyższej kadry menadżerskiej WI-FI w Wiedniu.

W latach 1973-1981 zastępca redaktora naczelnego pisma "Technika Motoryzacyjna". W latach 1982-1989 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Dziennikarzy - Agencja Omnipres jako redaktor biuletynu "Nauka i technika". W latach 1992–2001 był redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność” i prezesem spółki „Tysol” sp. z o.o. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej. W latach 1999-2001 wykładał na Uniwersytecie Colorado, a w 2002 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. W latach 2002-2003 był doradcą Prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego, zaś w latach 2003-2007 prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sp. z o.o. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Państwowego Wydawnictwa Rzeczpospolita S.A. W latach 2008-2012 zastępca redaktora naczelnego "Gazeta Bankowa", a w 2012 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Toruńskiej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Od 2012 r. Redaktor naczelny Radia Solidarność. W 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji PZU.

 

Piotr Kwiecień
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w BIG Bank Gdański S.A. w Departamencie Prawnym na stanowisku specjalisty ds. prawnych. Zajmował się głównie obsługą prawną Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej BIG Banku Gdańskiego S.A. W 1998 r. pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W 2000 r. zatrudniony na stanowisku kierownika kontroli wewnętrznej. Doradcy Prezesa w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BIG Banku Gdańskiego S.A. W 2001 r. zdał egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2002 r. pracował w kancelarii adwokackiej adw. W. Gawkowskiego.

W 2005 r. zdał egzamin adwokacki i od tego roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W latach 2005-2013 pełnił funkcję członka rad nadzorczych m.in. KZO S.A., Forum S.A. GDN Airport Services sp. z o.o. Od 2013 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej Telewizja Republika S.A. 

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie