GAMMA TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
13.02.2018
+0.48
3M
13.12.2017
-1.24
6M
13.09.2017
+0.94
12M
13.03.2017
+3.42
24M
11.03.2016
+2.93
36M
13.03.2015
-1.73
60M
13.03.2013
+13.71
Obligacje
Subfundusz zagraniczny
Brak ochrony kapitału
Wskaźnik ryzyka - 3
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe powiązane ze wskaźnikiem inflacji. W przypadku obligacji indeksowanych wysokość kuponów dla inwestorów wynika z realnej wysokości stóp procentowych, a wycena kapitału jest dokonywana codzienne w celu wykazania zmian indeksu bazowego. W porównaniu ze zwykłymi obligacjami oferują one lepszy wskaźnik ryzyka długoterminowego do zysku. Subfundusz jest nominowany w euro.

W ramach subfunduszu dostępne są tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym oraz o charakterze dywidendowym.
Wpłat można dokonywać w Euro.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 3.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres przedstawiciela KBC Bonds: GAMMA TFI S.A. ul. Chmielna 85/87, 00 - 805 Warszawa lub mailowo na adres: .

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w GAMMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.

UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.

Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępnym na stronie internetowej GAMMA TFI SA, w siedzibie GAMMA TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Ostatnie opublikowane ceny tytułów uczestnictwa subfunduszy, sprawozdania finansowe oraz informacje o opłatach manipulacyjnych są dostępne na stronie www.gammafundusze.pl. Subfundusze KBC BONDS mogą inwestować do 100% swoich aktywów w instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD, organizacje międzynarodowe o charakterze publicznym, do których należy co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. Inwestycja w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GAMMA TFI S.A.oraz w placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie