Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce ma już sporo ponad 20 lat, a ilość różnego rodzaju mitów krążących wokół funduszy inwestycyjnych zamiast się z biegiem czasu zmniejszać, ciągle rośnie. Poniżej przedstawiamy trzy z nich, które najczęściej pojawiają się w naszych rozmowach z Klientami.  

MIT #1

Fundusze inwestycyjne są bardzo niebezpieczną formą inwestowania środków finansowych.

FAKT

Z prawnego punktu widzenia nie ma bezpieczniejszej formy inwestowania środków finansowych od funduszy inwestycyjnych. Każdy z nich posiada oddzielną osobowość prawną a ulokowane w nim aktywa nie wchodzą w masę upadłościową ani Towarzystwa, które funduszem zarządza, ani Depozytariusza, u którego fundusz przechowuje swoje aktywa.

A przekładając to na „ludzki język”: jeżeli jakiekolwiek TFI w Polsce by zbankrutowało wówczas wszystkie fundusze zarządzane do tej pory przez to Towarzystwo zostaną przekazane innemu Towarzystwu o dobrej kondycji finansowej.

Podobnie rzecz się ma w przypadku bankructwa Banku, w którym fundusz nabyliśmy. Gdyby do tego doszło to w najgorszym wypadku w sprawie naszych funduszy inwestycyjnych musielibyśmy udać się do innej instytucji, która przejęłaby obsługę uczestników funduszu.

Aby jednak nigdy do takiej sytuacji nie doszło, zarówno nad każdym funduszem z osobna jak i nad wszystkimi TFI w Polsce czuwa Komisja Nadzoru Finansowego, która na bieżąco śledzi sytuację w ww. podmiotach.

MIT #2

Na funduszu inwestycyjnym można tylko tracić.

FAKT

Stopa zwrotu w funduszu jest związana ściśle z zachowaniem instrumentów finansowych, w które taki fundusz może inwestować aktywa Klientów. Oznacza to, że jednym z ważniejszych ryzyk mających wpływ na wyniki funduszu jest ryzyko rynkowe. Gdy ceny akcji spadają to fundusze inwestujące w akcje będą traciły na wartości, co nie oznacza wcale, że fundusze np. dłużne, także będą  mieć słabsze wyceny. Jeżeli popatrzymy właśnie na te ostatnie, to możemy zauważyć, że fundusz KBC Papierów Dłużnych w ciągu ostatnich 5 lat (nie sprzyjających zbytnio funduszom akcyjnym) w każdym roku kalendarzowym wypracował dodatnią stopę zwrotu. Podobnie zachowywały się KBC Gamma i KBC Pieniężny. Należy pamiętać, że te ostatnie narażone są na inne rodzaje ryzyk (np. ryzyko kredytowe) – więcej o rodzajach ryzyk.

MIT #3

Wypełnianie „profilu ryzyka”  nie ma żadnego sensu.

FAKT

Ankieta „profil ryzyka” jest jednym z podstawowych narzędzi pozwalających w przyszłości uniknąć rozczarowań związanych z niedostosowaniem oferty do oczekiwań Klienta. Powstała ona właśnie po to aby znaleźć rozwiązania inwestycyjne dla każdego, w zależności od tego jaki zysk pragniemy osiągnąć i jakiego ryzyka nie jesteśmy w stanie podjąć.

 

Kolejna porcja faktów i mitów z „podwórka” funduszy inwestycyjnych już wkrótce.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy