Skłonność do ryzyka ma kluczowy wpływ na oferowane klientom produkty. Znając profil ryzyka inwestycyjnego klienta instytucja finansowa jest w stanie zaproponować produkty najbardziej odpowiadające  jego potrzebom.

Na czym polega badanie profilu ryzyka inwestycyjnego?

Badanie to polega naudzieleniu odpowiedzi na kilka pytań zawartych w kwestionariuszu, stąd potoczna nazwa badania – ankieta MiFID lub kwestionariusz MiFID. Jego celem jest określenie skłonności klienta do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Badanie profilu ryzyka inwestycyjnego wynika z europejskiej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, wdrożonej w celu zwiększenia ochrony inwestorów.

Podczas wypełniania ankiety MiFID instytucja finansowa zadaje ogólne pytania klientowi na temat jego:

  • sytuacji finansowej,
  • zainteresowań dotyczących gospodarki czy ekonomii,
  • dotychczasowych inwestycji,
  • oczekiwań co do stopy zwrotu z inwestycji i tolerancji strat.

Dzięki odpowiedziom na pytania z ankiety, instytucja finansowa może określić profil ryzyka inwestycyjnego klienta i zaproponować mu produkty lub usługi finansowe najbardziej odpowiednie dla niego na dany moment.

Instytucja finansowa nie zaproponuje klientowi inwestycji, której ryzyko jest wyższe niż jego profil ryzyka inwestycyjnego, nadany po wypełnieniu ankiety.

Jeśli natomiast klienta zainteresuje produkt bardziej ryzykowny niż ten wynikający z jego profilu ryzyka inwestycyjnego, dokonanie takiej inwestycji przez klienta  możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, m.in. podpisaniu przez klienta odpowiedniego oświadczenia.

Czy trzeba odpowiadać na te pytania?

W przypadku, gdy przedmiotem inwestycji będą wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego klient może odmówić wypełnienia kwestionariusza MiFID. Jednakże korzyści jakie przynosi zbadanie profilu inwestycyjnego są nie do przecenienia:

  • Badanie ułatwia podjęcie decyzji o wyborze inwestycji;
  • Pomaga nam poznać naszą skłonność do ryzyka, z której mogliśmy nie zdawać sobie sprawy;
  • Dzięki badaniu unikniemy częstej pomyłki początkujących inwestorów, tj. inwestycji zbyt ryzykownej dla nas;
  • Łatwiej określimy długość trwania zamierzonej inwestycji.

Profil ryzyka inwestycyjnego jest znakomitym sposobem na określenie tego jak i w co chcemy zainwestować. Nie rezygnuj z możliwości zbadania swojego profilu, zajmuje to niewiele czasu, a przynosi ogromne korzyści.

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy