RYNEK PIENIĘŻNY

Obawy o nadmierny wzrost inflacji widoczne w wypowiedziach części członków RPP - bez wpływu na politykę monetarną.

Z protokołów po październikowym posiedzeniu RPP wynika, że w najbliższych kwartałach, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje stabilizacja stóp procentowych. Większość członków Rady podkreślała, że w świetle dostępnych prognoz, także w kolejnych kwartałach, inflacja pozostanie umiarkowana. Przyczyniać się do tego będzie umiarkowana dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki, przy stopniowym wzroście wewnętrznej presji inflacyjnej związanym z poprawą krajowej koniunktury. Część członków RPP wyraziła obawy, że inflacja może być wyższa, niż wskazują dotychczasowe prognozy, a to za sprawą silniejszego wzrostu presji płacowej i kosztowej. W tej sytuacji, w razie dalszego narastania presji inflacyjnej, widzą oni uzasadnienie do podwyżek stóp procentowych. Pomimo głosów o potrzebie rozważenia szybszej ścieżki zacieśnienia monetarnego większość członków RPP pozostaje "gołębia" z Prezesem Adamem Glapińskim na czele. Ponadto, kształt polityki pieniężnej w Polsce pozostaje pod silnym wpływem decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego stopy procentowe pozostaną w Polsce tak długo na niskim poziomie, jak długo pozwoli na to niski poziom inflacji w Polsce i strefie euro.

Nastawienie do rynku pieniężnego

nastawienie do rynku - negatywne

 

 

RYNEK OBLIGACYJNY

Europejski Bank Centralny zmniejszy skalę skupu aktywów. Pozytywna reakcja rynków potwierdza, że decyzja banku została zdyskontowana wcześniej

 

Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym wydarzeniem zeszłego tygodnia było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. EBC nie zaskoczył inwestorów. Utrzymany został  dotychczasowy poziom stóp procentowych. Swoją decyzję EBC uzasadnił poprawą koniunktury oraz stopniowym wzrostem inflacji. Ponadto wskazano poprawę sytuacji kredytowej  w sektorze niefinansowym. Pomimo polepszającej się perspektywy wzrostu dla strefy euro, Bank zakomunikował również  możliwość zwiększenia programu QE, gdyby zaszła taka potrzeba, głównie w sytuacji pogorszenia oczekiwań wzrostu inflacji. Europejscy bankierzy centralni zdecydowali też o reinwestowaniu odsetek od nabytych aktywów. Ponadto pojawiła się ważna deklaracja dotycząca podwyżek stóp procentowych. Zdaniem Prezesa EBC podwyżek stóp można  oczekiwać długo po zakończeniu skupu aktywów. To zaś  oznacza, że  łagodna polityka pieniężna utrzyma się jeszcze przez wiele miesięcy. EBC nie zawiódł oczekiwań inwestorów, a spadki rentowności obligacji i osłabienie euro wskazują, że rynek nie spodziewał się aż tak "gołębiej" postawy bankierów. Z drugiej strony postawa Rezerwy Federalnej USA pozostaje bardziej restrykcyjna, a doniesienia o postępie prac nad reformą podatkową zmuszą FED do utrzymania kursu lub nawet przyśpieszenia podwyżek stóp procentowych. Zapowiada się ciekawa rozgrywka.  Utrzymujący się trend wzrostu rentowności obligacji w USA oraz lepsze odczyty z gospodarki europejskiej będą wymuszały podobny ruch w Europie.

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

 

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy