RYNEK PIENIĘŻNY

Sprzedaż detaliczna utrzymuje pozytywny trend

Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, w lutym sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,9% r/r w cenach bieżących, wobec wzrostu o 8,2% r/r w styczniu. Konsensus rynkowy zakładał wzrost na poziomie 8%. Dynamika sprzedaży w cenach stałych wyniosła 7,7% r/r. Solidny wynik sprzedaży to zapowiedź wysokiej konsumpcji prywatnej w pierwszym kwartale, który nie będzie miał jednak żadnego przełożenia na decyzje Rady Polityki Pieniężnej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wypowiedź członka RPP Jerzego Osiatyńskiego, który nie należy do "jastrzębiego" skrzydła RPP. J. Osiatyński uważa, że polskie przedsiębiorstwa, z powodu rosnących kosztów wynagrodzeń, mogą zacząć podwyższać ceny w celu utrzymania malejących zysków. Taka zmiana przemawiałaby za silniejszym od prognoz NBP wzrostem inflacji i potrzebę reakcji w postaci podwyżek w 2019, wbrew sugestiom Prezesa Glapińskiego. Scenariusz podwyżek jeszcze w 2018 uważamy za bardzo mało prawdopodobny.

 

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

 

RYNEK OBLIGACYJNY

Spadki rentowności na rynkach obligacji wspomagane przez bardziej gołębi od oczekiwań komunikat po posiedzeniu Rezerwy Federalnej

W środę Rezerwa Federalna USA zgodnie z oczekiwaniami podwyższyła główną stopę procentową o 25 punktów bazowych. Komunikat został uznany na rynku za względnie gołębi, gdyż FED zakłada na 2018 rok trzy podwyżki stopy funduszy federalnych (łącznie z tą środową podwyżką), a część inwestorów spodziewała się zapowiedzi dokonania czterech podwyżek kosztu pieniądza. Z kolei na 2019 jest przewidywana jedna podwyżka więcej w stosunku do wskazań poprzedniego posiedzenia. Jeżeli chodzi o projekcje ekonomiczne FED podniósł prognozę wzrostu gospodarczego na 2018 r. i 2019 r. do 2,7% oraz 2,4%. Również prognoza inflacji została lekko podniesiona. Inflacja PCE w latach 2019-2020 ma kształtować się na poziomie 2,1%. Komunikat przełożył się pozytywnie na działania inwestorów. Po początkowym krótkoterminowym spadku cen, inwestorzy zaczęli kupować obligacje. Trend utrzymał się również w dniu następnym. Polskie obligacje podążały za światowym trendem - rentowości spadały. Pomimo pozytywnego sentymentu panującego na rynkach obligacji, nie należy zapominać o zagrożeniach. Obok planowanych podwyżek FED będzie kontynuować redukcję sumy bilansowej. Ponadto na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie. W czwartek Donald Trump podpisał prezydenckie memorandum w sprawie taryf celnych na produkty z Chin. Rynki akcji w obawie o wybuch "wojny handlowej" zareagowały spadkami, co wsparło przepływ kapitału na rynki obligacji i wpłynęło na spadek ich rentowności. Z drugiej strony skutki dalszych działań oznaczają niższy globalny wzrost, ale również wyższą inflację.

 

 

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

 

 

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy