RYNEK PIENIĘŻNY

Mocny początek roku w Polskiej gospodarce

Gospodarka polska bardzo dobrze rozpoczęła rok. Produkcja przemysłowa wzrosła o 8,6% (konsensus: 8,2%), produkcja budowlana wzrosła o 34,7% (konsensus: 17,7%), a realna detaliczna o 7,7% (konsensus: 6,5%). Nie dość, że były to bardzo dobre wyniki, to jeszcze ukształtowały się powyżej oczekiwań rynkowych. Potwierdzają one bardzo dobrą kondycję gospodarki. Dane wskazują na silne wzrosty w branżach nastawionych na eksport, takich jak produkcja mebli i urządzeń elektrycznych. Odczyty te pokazują również bardzo ważną zmianę w rodzimej gospodarce, a mianowicie odbicie inwestycji. Poprawę widać między innymi w branżach produkujących dobra inwestycyjne, np.: produkcja wyrobów z metali oraz maszyn. Na dalszą poprawę inwestycji wskazuje również wzrost produkcji budowlano-montażowej. Dane te wpisują się jednak w scenariusz poprawy makroekonomicznej w Polsce, więc prawdopodobnie nie wpłyną one na postrzeganie gospodarki przez RPP. W związku z tym nadal uważamy, że kolejne podwyżki stóp w Polsce nastąpią dopiero w 2019 roku. Zauważyć należy dalsze wzrosty cen polskich obligacji zmiennokuponowych, co może sugerować, że część inwestorów stara się zabezpieczać portfele przed wzrostem rynkowych stóp procentowych, poprzez większy udział zmiennej stopy procentowej w portfelu.

Nastawienie do rynku pieniężnego

Nastawienie do rynku - neutralne

 

 

RYNEK OBLIGACYJNY

Niewielka rysa na doskonałym obrazie gospodarki europejskiej

Poprzedni tydzień był okresem uspokojenia na światowym rynku obligacji, po dynamicznej przecenie jaka miała miejsce w ostatnich tygodniach. Ceny polskich i niemieckich obligacji dziesięcioletnich wzrosły, a w Stanach Zjednoczonych nastąpiły niewielkie wahania cen. Inwestorzy zaczęli przyglądać się nowym poziomom rentowności i weryfikować napływające sygnały, które dałyby odpowiedź czy nastąpią oczekiwany wzrost inflacji i kolejne zacieśnianie polityki pieniężnej przez banki centrale. Póki co pojawiła się niewielka rysa na bardzo dobrym obrazie gospodarki europejskiej. Nastroje przedsiębiorców strefy euro uległy pogorszeniu po długim okresie poprawy. Wskaźnik PMI spadł do poziomu 57,5 (poprzedni odczyt 58,8). Koniunktura pogorszyła się zarówno w przemyśle, jak i usługach. Ten jednorazowy spadek nie oznacza, że fundamentalnie zmienia się sytuacja w gospodarce i teraz zacznie ona słabnąć. Z takimi ocenami z pewnością należy poczekać na kolejne napływające informacje makroekonomiczne. Tym niemniej taka zmiana została z pewnością zauważona przez ECB i będzie brana pod uwagę w całościowej ocenie kondycji gospodarczej. Opublikowany również w poprzednim tygodniu zapis z posiedzenia Fed był jastrzębi. Obecna sytuacja w gospodarce amerykańskiej wspiera dalsze stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej.

 

Nastawienie do rynku obligacyjnego

nastawienie do rynku - negatywne

 

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy